Πλησιάζοντας ένα παγόβουνο,.. Από την κορυφή του καταρτιού!..