Πήγατε σε ξένες, μακρινές χώρες, σκοτώσατε γυναίκες και παιδιά και επιστρέψατε στη χώρα σας (νομίζατε) ως …ήρωες!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας