Πάντα το πρώτο χιόνι, μας φαίνεται ιδιαίτερα εντυπωσιακό!..