Ο χειρότερος serial killer, μπορεί να έχει σκοτώσει,..