Ο θόλος αυτός, παλιά χρησίμευε ως σταθμός αεροπλάνων!..