Οι σταγόνες της βροχής απορρόφησαν τα χρώματα του φύλλου,..