Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Οι πνεύμονες του μη καπνιστή (αριστερά) και του καπνιστή (δεξιά)!.. Η σύγκριση, σας λέει κάτι;..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ