Να βλέπεις, λέει, αυτό, κάθε μέρα στο παράθυρό σου!..