Ναι!.. Η απάντησή μου στο ερώτημα αν θα ήθελα να ζω εδώ,..