Μ’ αρέσει η Αβάνα μ’ αυτά τα παλιά τεράστια αυτοκίνητα!..