Μπορείς ακόμα και να κάτσεις πάνω σ’ αυτή τη ρίζα,..