Μπορείς, άνθρωπε, να το σκοτώσεις αυτό και να το φας;..