Μια νορβηγική αλεπού, σκέφτεται προς τα που να πάει να κυνηγήσει σήμερα,..