Μερικοί τύποι δεν σέβονται ούτε τους αρχαιολογικούς χώρους!..