Μερικές φορές, μπορούμε να παίζουμε με τη φωτιά,..