Μερικές φορές, θα ήθελα οι φωτογραφίες να έχουν ήχο!..