Λευκό παγόνι!.. Πρέπει να είναι εξαιρετικά σπάνιο,..