Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Κατασκευάζει τη σιδηροδρομική γραμμή πάνω στην οποία κινείται!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ