Κανείς δεν μπορεί να μου πάρει το αρκουδάκι μου,..