Και εδώ θα μπορούσα να ζήσω όλη την υπόλοιπη ζωή μου,..