Κάθεσαι να θαυμάσεις, ή κλάνεις μέντες και παίρνεις δρόμο;..