Θα μπορούσε ο Παράδεισος να είναι όπως αυτό το ελβετικό τοπίο!..