Θα μπορούσε να είναι διαφήμιση του οργανισμού τουρισμού της Αυστραλίας,..