Θα ήθελα να ξέρω τον ιδιοκτήτη αυτού του σοιτιού!..