Η φωτογραφία είναι αληθινή,.. Ο τύπος γλίτωσε παρά τρίχα!..