Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Η κοιλάδα Ράπα, στη Σουηδία!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ