Η εκδίκηση του ταύρου, είναι απόλυτη!.. Χωρίς έλεος!..