Εντυπωσιακός ουρανός σε περιοχή της πολιτείας Ουάσιγκτον,..