Είναι πράγματι πολύ δύσκολο να μη σκέφτεσαι πόσο ασήμαντος είσαι!..