Είναι ένας ζωγραφισμένος τοίχος!.. Εντελώς επίπεδος!..