Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Είναι ένας ζωγραφισμένος τοίχος!.. Εντελώς επίπεδος!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ