Είμαστε ένας μικρός κόκκος άμμου κι αυτός είναι ο γαλαξίας μας!..