Δεν πρέπει να παίζω με αυτές τις μπαλίτσες;.. Γατί;..