Δεν πρέπει να δείξω ότι το φοβάμαι αυτό το κόκκινο φωτάκι,..