Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Δεν θα ήθελες να είσαι σ’ αυτό το πλοίο!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ