Δεν θέλω παλάτια,.. Ένα καλυβάκι,.. Αυτό το καλυβάκι!..