Γυναίκα δεν είναι η θάλασσα;.. Γιατί να μην έχει όμορφα μαλλιά;..