Γελάτε;.. Καλά, θα σας δείξω εγώ,.. Εδώ θα γεννήσω τ’ αυγά μου!..