Αυτός, πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος γάιδαρος του κόσμου,..