Αυτός ο πύργος, με τα δέντρα στην κορυφή του, βρίσκεται στην Ιταλία..