Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Αυτός ο κύκνος κάτι ψάχνει στο βυθό της λίμνης,..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ