Αυτός ο κύβος από καθρέφτες, είναι ένα ξενοδοχείο στη Σουηδία!..