Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Αυτά τα μάτια, τα τσακίρικα!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ