Από κάποιο αστέρι του Γαλαξία, μπορεί να βλέπουν αυτόν τον φάρο!..