Έλα, να δεις τί βρήκα σήμερα!..

Από κάποιο αστέρι του Γαλαξία, μπορεί να βλέπουν αυτόν τον φάρο!..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ