Αν το χωριό σου είναι αρκετά βόρεια, συχνά δέχεται τέτοιες επισκέψεις!..