Αν μπορούσες να διακτινιστείς, δεν θα το έκανες;..