Αμμοθύελα πάνω από τον ωκεανό, κοντά στην Αυστραλία!..