Ακόμα και ο βασιλιάς, μερικές φορές …κλάνει μέντες!