Ακόμα και η παγωνιά στο τζάμι έχει την ομορφιά της!..