Έτσι κατατροπώνει τον εχθρό, η τουρκική αστυνομία!..