Έτσι βλέπουν τον Ήλιο στις βόρειες χώρες της Ευρώπης,..